اصلاح تغذیه

در طب سنتی ایران غذا فقط به معنای نوشیدنی‌ها و خوردنی‌ها نیست و به مجموعه بهره‌مندی‌های انسان از جهان غذا گفته می‌شود و بر این اساس هشت نوع غذا داریم:

۱ - خوراکی‌های

مجموع آشامیدنی‌ها و خوردنی‌ها یا همان غذا در مفهوم رایج. در قسمت مزاج‌شناسی غذاهای مناسب و نامناسب هر مزاج آمده است و در پایان بحث تغذیه هم مصلحات غذایی تقدیم خواهد شد.

۲- غذاهای شنیداری

آنچه که می شنویم شامل انواع صداهای طبیعی و مصنوعی، انسانی و غیره، غذای شنیداری انسان را تشکیل می‌دهند و مانند تمام غذاهای هشتگانه، هر غذایی باید با سرنوشت و مزاج هر انسان سازگاری داشته باشد، موسیقی درمانی، قرآن درمانی (شنیدن آیات) و ... از جمله کاربردهای این نوع غذا هستند و البته بایست از شنیدن صداهای آزاردهنده، خیلی بلند، فحش و ... پرهیز کرد.

۳- غذاهای پنداری

هر آنچه که می‌اندیشیم و به ذهن ما خطور می‌کند یک غذاست و روح و جسم ما تغذیه می‌کند، بایستی نیک فکر کرد و تا پندا نیک نباشد گفتار و کردار نیک و سلامت جسم و روح پدید نخواهد آمد. افرادی که افکار آسیب رسان، تنفرآمیز، خشونت‌بار و ... دارندقبل از هر آسیبی به دیگران به خود انسان و سلامتی امروز و فردایشان صدمه می‌رسانند.

۴- غذاهای دیواری

مناظر، رنگ‌ها و تمام آنچه که می‌بینیم، غذای دیواری ما هستند و مناسب نبودن آن می‌تواند بیماری‌زا باشد حتی رنگ درمانی، طبیعت درمانی، نگاه کردن به آیات قرآن، نگاه کردن به چهره عزیزان، همه و همه در درمان انواع بیماری‌ها تاثیرات شگرفی دارند.

۵- غذاهای بویایی

هر آنچه که استشمام می‌کنیم و از راه بینی داخل بدن می‌شود (بوها)، غذای بویایی محسوب می شود و عطر درمانی، رایحه درمانی و ... در درمان بیماری‌ها خصوصا بیماری‌های مغز و اعصاب کاربردهای فراوان دارند. استفاده ناصحیح از عطرها سبب ایجاد سردرد، اختلالات خلقی، هیجان‌های کاذب جنسی و ... می‌تواند بشود.

۶- غذاهای جذبی

قسمت‌های مختلف بدن انسان توان جذف متفاوتی دارند و منافذ پوست یک دهان بزرگ هستند که در جذب مواد مفید و مضر نقش اساسی دارند. بهتر است هم پوست تمیز و پاکیزه و عاری از سم باشد و هم ما غذاهای مناسب به آن برسانیم.

۷- غذاهای جنسی

تمام انسان‌ها نیاز دارند که هم ابراز محبت کنند و هم مورد محبت واقع شوند و نرمال‌ترین غذای جنسی، ابراز محبت انسان به انسان است «نه به حیوانات و ...» و هر قدر این غذا حلال‌تر و مشروع‌تر باشد بیشتر در حفظ و تامین سلامتی نقش مثبت خواهد داشت. استفاده از غذاهای جنسی حرام یا نامناسب ثمری جز ایجاد بیماری جسم و روح ندارد.

۸- غذای انسی

برترین غذای دنیا و آخرت است و بهترین آن انس با خدا و خالق جهان آفرین است. تمام غذاهای خوب کناری فردی که با او انس نداریم می‌شود زندگی تلخ و جهنمی یا تمام نعمت‌های دنیا بدون انس با خدا می شود زندگی پوچ و بیهوده.

در مورد تمامی غذاهای هشتگانه، فرد بایستی مزاج خود و سرشت انسانی عمل نماید و زیاده خو اهی از طبیعت و استفاده عکس مزاج و ذات آدمی و عدم توجه به غذای مصرفی و مفدی یا مضر بودن آن یقینا ثمری جز بیماری جسم و روح نخاوهد آورد.

در پایان توجه عزیزان را به دو مطلب اساسی در اربطه با غذاها معطوف می‌کنم.

۱- رعایت غذا و تطابق آن با مزاج انسان که جدول غذاهای مناسب برای هر مزاج  در پایان بحث تقدیم می‌گردد.

۲- استفاده از مصلحات غذایی جهت مزاج غذاها و دستیابی به غذای معتدل که با ادامه موارد مناسب ارائه می‌گردد.