گیاهان دارویی: فندق

by دکتر جعفر علوی

خواص درمانی از دیدگاه طب سنتی ایران:

طبیعت:

گرم در آخر اول و خشك در اوایل آن و روغن آن گرم و خشك در دوم(1-2).

- جوهر دماغ را زیاد می‌کند.
- فندق تقویت کننده روده‌، معده و کبد است.
- موجب تقویت نیروی جنسی می شود.
- روغن فندق برای از بین بردن سموم بدن، سرفه و درد سینه مفید است(2).

مصلح:

مصلح آن در مبرودالمزاج ماءالعسل است(2).

موارد منع مصرف:

زیاده روی در مصرف آن برای معده مضر است(3-4).

منابع:

1) مخزن‌الدویه, محمد حسین عقیلی علوی خراسانی,تصحیح دکتر محمد رضا شمس اردکانی, روجا رحیمی و فاطمه فرجادمند, تهران, نشر اندیشه ظهور با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران,1389
2) تحفه حكیم مؤمن، محمد مؤمن تنكابنی، كتاب فروشی محمودی، چاپ دوم، تیر 1376
3 ) حفظ الصحه ناصری ، محمد کاظم گیلانی ، تهران المعی ،1387
4) مروری بر کلیات طب سنتی، دکتر محسن رضایی‌زاده، دکتر رسول چوپانی، دکتر مجید انوشیروانی، موسسه نشر شهر، ویرایش دوم، 1388

بازگشت به بلاگ