گیاهان دارویی: نعنا

by دکتر جعفر علوی

اثرات درمانی نعنا از دیدگاه طب سنتی ایران

طبیعت:

در آخر دوم گرم و خشک و با رطوبت فضلیه(3).

- شادی آور گرم کننده و تقویت‌کننده قلب است.
-  رقیق‌کننده خون غلیظ و حل‌کننده موادبلغمی و سوداوی می‌باشد.
- گرم کننده و تقویت کننده دستگاه گوارش و به خصوص معده است.
-  آشامیدن عصاره ی نعنا در نضج و دفع رطوبت های ریه و مجاری تنفسی مفیداست
- جوشانده آن همراه با پرسیاوشان برای تقویت معده، از بین بردن بادهای معده و آروغ، کولیت و دفع اقسام کرم شکم مفید است
- در خواص قوی‌تر از پونه می باشد(1-2‌).
- خوردن دو سه شاخه از نعنا با آب انار ترش موجب تسکین سکسکه، تهوع، استفراغ و سوءهاظمه می‌شود(2-3).
- نعنا ضد اسپاسم و ضد سرفه است
- منتول موجود در این گیاه نوعی ضد‌عفونی‌کننده‌ی قوی و همچنین حشره‌کش است(4).

مصلح:

مصلح آن کرفس و بدل آن پودنه بحری است(5-3).

موارد منع مصرف:

مصرف نعنا برای افراد دچار اضطراب منع شده است. گیاه مذکور با کافور و تیمول ناسازگاری دارد(1).
مولد ریاح و اکثار آن مولد حکه در گلو، مصلح آن کرفس و بدل آن پودنه بحری (3-5).

منابع:

1) تغذیه در طب ایرانی ، اسلامی ، غلامرضا کرد افشاری، حوریه محمدی کناری ، سید سعید اسماعیلی ، نسل نیکان، تهران 1387
2) مروری بر کلیات طب سنتی، دکتر محسن رضایی‌زاده، دکتر رسول چوپانی، دکتر مجید انوشیروانی، موسسه نشر شهر، ویرایش دوم، 1388
3) مخزن‌الدویه, محمد حسین عقیلی علوی خراسانی,تصحیح دکتر محمد رضا شمس اردکانی, روجا رحیمی و فاطمه فرجادمند, تهران, نشر اندیشه ظهور با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران,1389
4) گیاه شناسی دارویی، احمد امامی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران 1387
5) تحفه حکیم مؤمن، محمد مؤمن تنکابنی، کتاب فروشی محمودی، چاپ دوم، تیر 1376

بازگشت به بلاگ