بلاگ و تازه‌ها

by دکتر جعفر علوی

مزاج شناسی

مزاج شناسی ظرف هستی را برای انسان تعریف می‌کند. و تناسب طبع انسان با ظرف را می سنجد و بر اساس آن برای هر مقطع از زندگی حرکت مناسب آن را توصیه می‌کند، و برای طفولیت و جوانی میانسالی و کهنسالی و پیری برنامه‌ریزی ویژه ارائه می‌کند. و ساختار طبیعت انسان را با تمام رفتارهای مادی و معنوی و گفتاری و شنیداری و پنداری و دیداری و جنسی و غیر آن سازگار و همسان می سازد.

Read more …

by دکتر جعفر علوی

حجامت

در واقع اعمال یک استرس فوری به سیستم ساکن دفاع عمومی بدن است تا آن را بر علیه تمام عوامل درونی و بیرونی هوشیار و فعال نماید. بیشترین کاربرد حجامت در بعد پیشگیری است و با مکانیسم‌های مختلفی از جمله تنظیم سیستم ایمنی، تنظیم ترکیبات شیمیایی و هورمونی خون و تنظیم سیستم اعصاب خودکار بدن از ابتلا به انواع بیماری‌ها پیشگیری می‌کند.

Read more …

by دکتر جعفر علوی

ارکان اربعه

حکمای ایران زمین معتقدند خداوند جهان آفرین، عالم خلقت و کل موجودات و کائنات را از چهار رکن (ارکان اربعه، چهار عنصر) خلق کرده است که این عناصر یا ارکان به غیر خود (به سایر واحدها) قابل تقسیم نیستند و با عناصر جدول صد و چندگانه مندلیف تناقض و شباهتی ندارند، یعنی در حقیقت اگر چه ماده نخستین همه کائنات چهار رکن است...

Read more …

by دکتر جعفر علوی

زالو درمانی

بیش از دو هزار سال است که از زالو به شکل ابزار سوزن مانند – ابزاری که به بدن می چسبد و خون را می‌مکد – در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شود. زالوها کرم های آبزی و یا گاهی خاکزی دارای عادات شکاری یا انگلی هستند و در آنها بادکش های بزرگ انتهایی به منظور حرکت و چسبیدن وجود دارد. بدن زالو در حال بی حرکت، دراز یا تخم مرغی شکل است ...

Read more …

by دکتر جعفر علوی

عنبیه شناسی

عنبیه شناسی یا ایردالوژی علم اعجاب انگیزی است در خصوص شناخت بیماری‌ها از طریق چشم، این علم ما را قادر ساخته تا آنچه در بدن اتفاق می‌افتد به فاصله چند دقیقه در عنبیه چشم مشاهده نماییم. تاکنون هیچ تشخیصی غیر از تشخیص ایرادولوژی وجود نداشته که بتوان تمام واکنش‌های درون سلولی را در کوتاه‌ترین زمان به آسانی و بدون استفاده ازابزار و وسایل پیچیده تشخیص داد.

Read more …